• 2 Aukce známek : padělky ve filatelii

  0.00 of 0 votes

  Jistě jste zaznamenali, že ifilatelie.cz prodává padělky. Tyto padělky jsou u každého prodeje zcela jasně popsané jako padělky. Někteří prodejci v aukcích známek ovšem popis neuvádějí. Pro vás jako kupujícího je ovšem důležité číst popis aukce a nepřihazovat jen na základě fotky nebo skenu známky. A v případě pochybnosti je vhodné se prodávajícího zeptat, zda se jedná o pravou nebo padělanou známku. Příklad popisu aukce, kde se prodávající snaží zbavit odpovědnosti za prodej padělku. Nebo neví zda se jedná o pravou či padělanou známku. Ale prodávající by tuto důležitou skutečnost měl vědět. varianta1:Krásná známka, svěží lep, hledané a vzácné,Není zkoušená, proto bez záruky !! varianta2:kat. cena ,22000.- není ověřeno ,bez záruky za 1.- viz scener .,jen od 1.- Popis aukce, kde je jasné že se jedná o padělek. černé číslo 5 přetisk pošta československá 1919padělek, forgery, fakepadělek pro porovnávací účely Víte že pokud prodáváte přes aukci ifilatelie.cz / mtrh.cz , můžete kdykoli snadno požádat prodávajícího o informaci zda se jedná o padělek nebo pravou známku? U každé aukce je tlačítko poslat zprávu. V případě, že prodávající nekomunikuje, je zde administrátor, který nejen že požádá prodávající známky o odpověď. Ale pokud se jedná o evidentní padělek /bez ohledu na počet znaleckých značek/, upraví popis aukce. Přidáme poznámku: dle posouzení administrátora je známka s největší pravděpodobností padělek. Samozřejmě u známek, které jsou nekvalitně nafocené, nebo není jednoznačné zda se jedná o padělek, tuto poznámku k aukci připsat nemůžeme. Vy jako kupující, ale v takovém případě jistě požádáte prodávajícího o kvalitnější foto. Jak poznáte padělek? Nejsnadnější je pokud známku máte v ruce, a můžete si ji pod lupou prohlédnout. U fotek je to komplikovanější. Ale i zde platí znaky: nejasný tisk, neostré okraje. Zvláštní tvary písmen. Neobvyklé tenké nebo silné písmena a číslice. Neobvyklé rozměry přetisku. Popis, kde prodávající nedává záruku na pravost. Přejeme správné rozhodování při nákupu ve filatelistických aukcích. ifilatelie.cz bazar chrudim

 • 2 Filatelie, sbírání známek je to výhodná investice?

  0.00 of 0 votes

    Filatelie, sbírání známek je často označován jako koníček starších lidí. Pravdou je, že mladých sběratelů známek není tolik jako v minulosti. Počet sběratelů, ale neklesá. Otázka v tomto článku zní: může se sbírání známek vyplatit jako investice? Na začátek je nutné zopakovat pravidlo. Známky, a jakékoli sběratelské předměty podléhají zákonu o vzácnosti zboží. Pokud je něčeho málo, a je o to trvale velký zájem, pak v čase stoupá hodnota. Běžné zboží, i známky, nezískávají na hodnotě. Protože běžných známek je mnoho a má je každý. Proto ke sbírání známek přistupujte jako ke koníčku. K radosti v životě. Filatelie nebo sběratelské známky mají dlouhou historií a stále inspirují sběratele po celém světě nejen v Česku. Odhaduje se, že jeden až dva miliony lidí v Německu sbírá poštovní známky. V Česku to budou odhadem desetitisíce lidí, které známky a sbírání zajímá. Samozřejmě zde jsou i další sběratelské obory, zejména numismatika. Motivace ke sbírání známek je u jednotlivých sběratelů odlišná, ale většinou je za sbíráním opravdová vášeň pro poštovní známky. Známky cestují po celém světě, každá z nich je symbolem určité doby,´nebo místa. Tyto malé obrázky nebo poštovní razítka mají za sebou příběh a informace. Proto je filatelie oblíbeným koníčkem. Pokud mluvíme o Německu. Pro sběratele známek existuje zvláštní zájmová skupina „Bund Deutscher Philatelisten e.V.“ nebo zkrátka BDPh. Členové se scházejí v klubech, aby slyšeli různé názory, vyměnili známky nebo mluvili s podobně smýšlejícími lidmi. V rámci BDPh jsou také publikovány výzkumné a zajímavé skutečnosti a organizovány veletrhy. Filatelie v Německu není na pokraji zájmu, a nelze říci že je zaniklé. I když předseda „Karlsruhe sběratel známek z roku 1892“, Franz Lasetzky, připouští „BNN“, že o sběratelské koníčky má zájem stále méně mladých lidí. Sbírání poštovních známek jako investice Názory na filatelie jsou nejednotné, protože obvykle není jisté, zda se kolekce známek může stát výnosnou investicí a vyžaduje zvláštní odbornost a nebo ne. Zkušený sběratel známek Reinhard Küchler řekl o „Stuttgarter Nachrichten“: „Pokud například dobře znáte filatelie a pohnutky filatelistů a máte zvláštní staré německé poštovní známky, můžete s tím vydělávat také peníze. Pokud půjdu na veletrh s kolekcí Angola, byl pravděpodobně nebudu příliš úspěšný. Sbírání je hezky vypadajících známek není investicí. Nemá žádnou komerční hodnotu a je to jen koníček pro vaši radost". Sice to je velmi důležité, ale pokud mluvíme o investici, pak tento přístup vám nepřinese zhodnocení. Nicméně ve filatelii potenciál zcela jistě je. Nelze filatelii podceňovat. V dobách nízkých úrokových sazeb se mezi investory stává stále oblíbenější hmotná aktiva, jako jsou nemovitosti a suroviny, ale také šperky a vzácné známky. Vzácné a populární známky mohou dosahovat částek ve víceciferném rozsahu. V současné době nejcennější známkou na světě je „Britská Guyana 1c Magenta“ s hodnotou přibližně deset milionů amerických dolarů. Nicméně, bez znalosti trhu, investice do známek zůstává otázkou štěstí. Obecně se hodnota poválečných známek podle filatelistických katalogů snižuje, zatímco peněžní hodnota předválečných známek má tendenci se zvyšovat. Při investování do známek záleží také, zda peníze investovat do razítkovaných nebo nerazítkovaných známek. A to je otázka znalosti filatelistického trhu a pohnutky jednotlivých sběratelů.Nebo chcete-li investorů do poštovních známek. Poštovní známky se nejčastěji nakupují na aukcích, veletrzích, burzách nebo na internetu. Nákup a prodej známek a dalších sběratelských předmětů online, je v tuto chvíli nejčastější způsob obchodu.  

 • 2 Americká filatelistická společnost plánuje co dále

  0.00 of 0 votes

  Stejně jako mnoho podniků a organizací na celém světě se i americká filatelistická společnost těší na novou a možná docela jinou budoucnost. Jeho ústředí v Americkém filatelistickém centru v Bellefonte, PA, uzavřelo 16. března v reakci na celosvětové vypuknutí koronavírusu COVID-19, čímž v mnoha svých nejoblíbenějších členských službách završilo velký propad. Uzavření, které ještě více zasáhlo 22. března dalšími vládními příkazy, uzavřelo také Americkou filatelistickou výzkumnou knihovnu. Zaměstnanci APS a knihovny od té doby pracují ze vzdálených míst, ale podle výkonného ředitele Scott English se někteří zaměstnanci mohou vrátit do centrály začátkem června. Angličtina oslovila společnou schůzi správní rady APS a správců Knihovny americké filatelistické výzkumné knihovny 23. dubna, kdy se všichni účastníci zúčastnili online. Setkání bylo původně naplánováno na osobní setkání v Burlingamu v Kalifornii, jižně od San Francisca, před výstavou známek Westpex, ale tento plán byl zrušen poté, co byla výstava známek zrušena v reakci na ohnisko koronaviry. Angličtina řekla správním radám a účastnícím se členů společnosti, že APS požádala o úlevu 3. dubna v rámci federálního programu ochrany výplat. Půjčka od US Small Business Administration byla schválena 15. dubna a prostředky byly uloženy 17. dubna. Prostředky budou použity především na výplatu zaměstnanců APS a výhody, jako je zdravotní péče, a další položky. Angličtina uvedla, že předpokládal, že ne všechny půjčky budou potřeba. "Program je odpuštěný," vysvětlila angličtina, "a na základě všech omezení, která máme na peníze, které použijeme, očekáváme, že skutečně splníme očekávání odpuštění." Myslím, že jsme v dobré pozici, abychom to mohli využít ke zmírnění tlaků na rozpočet. “ Angličtina uvedla, že v současné době neexistují žádné plány na snížení počtu zaměstnanců, ale také povzbudil členy společnosti, aby zvážili darování na program APS Cares, který se používá na podporu platů zaměstnanců APS. Angličtina přezkoumala, jak společnost a knihovna fungují podle pokynu pennsylvánského guvernéra z 22. března, Toma Wolfa, aby uzavřel všechny „neživotní“ podniky. Tento řád byl prodloužen a bude pokračovat alespoň do 8. května. V důsledku toho bude do konce května pravděpodobně uzavřeno Americké filatelistické centrum, v němž sídlí sídlo společnosti a knihovna. "Jak postupujeme," řekla angličtina, "to, o čem přemýšlíme, o čem přemýšlíme, bude opravdu diktováno naší schopností udržet lidi v bezpečí v době globální pandemie, což je obrovská výzva." Byl vytvořen výbor pro back-to-business, který plánuje, jak budou operace APS obnoveny po opětovném otevření budovy. Někteří zaměstnanci budou nadále pracovat vzdáleně, zatímco jiní by mohli rozdělit svůj pracovní čas mezi Americké filatelistické centrum a domov. Podle angličtiny uzavření mělo vliv na příjmy a vyvíjelo tlak na rozpočet APS / APRL. Poté, co společnost zažila ztrátu příjmů z prodeje obvodů, znaleckých posudků a dalších oblastí, mohla společnost utrpět provozní schodek 125 000 USD „v nejhorším případě“, uvedl. Roční letní seminář APS byl zrušen na rok 2020. Účastníci, kteří již byli zaregistrováni, byli informováni a dostali možnost přijmout vrácení peněz nebo převod poplatku nebo darovat již zaplacené poplatky. Oddělení vzdělávání APS připravuje online letní seminář a podrobnosti budou k dispozici do 1. května. Známky po celých Spojených státech a po celém světě byly během posledních několika týdnů zrušeny, ale stále jsou připraveny plány na Velkou americkou výstavu známek, která bude pořádána 20. – 23. Srpna v Hartfordu v americkém APS, americká tematická asociace a americká první krycí společnost. "Spolupracujeme s kongresovým centrem a jeho zaměstnanci a místními úředníky, abychom sledovali situaci a abychom si byli vědomi všech událostí a aktualizací, ke kterým dochází ve státě Connecticut," uvedla angličtina, "a budeme pracovat na porozumění co se děje. “ Globální pandemie měla dopad na nové členské aplikace, uvedla angličtina. Doposud v roce 2020 společnost obdržela 419 žádostí o členství ve srovnání s 490 na konci dubna 2019. Angličtina uvedla, že nový členský proces se „začínal jako gangbusters“ v prvních měsících roku před úderem pandemie a podporoval všechny Členové přijímají nové členy a seznamují je s výhodami členství v APS. Angličtina připomněla představenstvu, že společnost nabízí novým členům mladším 30 let pouze 12měsíční digitální členství za pouhých 12 dolarů. Mezi služby, které jsou v současné době ovlivněny, patří angličtina, prodej okruhů a internetu, expertizace a knihovna. Zatímco některé služby se při prvním uzavření téměř zastavily, pracovníci APS se rychle mobilizovali, aby za daných okolností mohli pokračovat v poskytování služeb v co největší míře. Vrácení prodejů a plateb za známky se nyní přijímají a členové se vyzývají, aby zasílali výkazy o nákupu do APS a zasílali okruh dalším příjemcům. Angličtina však zdůraznila, že by to mělo být provedeno pouze v případě, že odesílatel má bezpečný přístup k poštovní službě Spojených států. Všechny pozdní pokuty byly prominuty do 1. června. APS přijímá nové obvody známek, ale nejsou dodávány. Šeky prodávajícím jsou aktuálně zpožděny, dokud se ústředí znovuotevře. Online obchod s razítkem APS je otevřen pro podnikání a zatímco se přijímají objednávky a zpracovávají platby, dochází k určitým zpožděním v nákupech lodní dopravy, i když ne déle než dva týdny, uvedla angličtina. Šeky prodávané prodejcům známek se také zpožďují až do opětovného otevření. Odborní pracovníci v současné době nejsou schopni vydávat certifikáty k předloženým materiálům, ale angličtina uvedla, že se snaží tento proces restartovat do dvou týdnů. Jsou povoleny nové příspěvky do expertizační divize, ale zadavatelé by si měli být vědomi, že při jejich zpracování dojde ke zpoždění. I když některé požadavky na výzkum knihoven lze řešit vzdáleně, personál knihovny v současné době na webu stále není povolen. Od 1. června jsou zpožděny poplatky za knihy. Zaměstnanci knihovny pracují vzdáleně a lze je kontaktovat e-mailem na adrese library@stamps.org. Když se podíváme do budoucnosti, angličtina stanovila reakci APS na krizi, která zahrnuje zvýšenou komunikaci a dialog se členy a hodnocení rizik prostřednictvím plánování na krátkou vzdálenost, střední a dlouhou vzdálenost. Spolu s obnovením běžných operací co nejrychleji a nejzodpovědněji se v angličtině plánuje posílit operační plány pro budoucí události a podle potřeby upravit priority společnosti do roku 2020. "Tato organizace se vrátí skrz tuto silnější, než tomu bylo před začátkem," uvedla angličtina. "Nemyslím tím, aby to znělo jako klišé: slibuji ti, že je to pravda." Nejprve však musíme reagovat a nereagovat, což znamená, že se nemůžeme posadit a čekat, až k nám svět přijde - musíme jít do světa. “


facebook Filatelie follow button

Domů

Copyright © 2020 iFilatelie.cz