• 2 Aukce známek : padělky ve filatelii

  0.00 of 0 votes

  Jistě jste zaznamenali, že ifilatelie.cz prodává padělky. Tyto padělky jsou u každého prodeje zcela jasně popsané jako padělky. Někteří prodejci v aukcích známek ovšem popis neuvádějí. Pro vás jako kupujícího je ovšem důležité číst popis aukce a nepřihazovat jen na základě fotky nebo skenu známky. A v případě pochybnosti je vhodné se prodávajícího zeptat, zda se jedná o pravou nebo padělanou známku. Příklad popisu aukce, kde se prodávající snaží zbavit odpovědnosti za prodej padělku. Nebo neví zda se jedná o pravou či padělanou známku. Ale prodávající by tuto důležitou skutečnost měl vědět. varianta1:Krásná známka, svěží lep, hledané a vzácné,Není zkoušená, proto bez záruky !! varianta2:kat. cena ,22000.- není ověřeno ,bez záruky za 1.- viz scener .,jen od 1.- Popis aukce, kde je jasné že se jedná o padělek. černé číslo 5 přetisk pošta československá 1919padělek, forgery, fakepadělek pro porovnávací účely Víte že pokud prodáváte přes aukci ifilatelie.cz / mtrh.cz , můžete kdykoli snadno požádat prodávajícího o informaci zda se jedná o padělek nebo pravou známku? U každé aukce je tlačítko poslat zprávu. V případě, že prodávající nekomunikuje, je zde administrátor, který nejen že požádá prodávající známky o odpověď. Ale pokud se jedná o evidentní padělek /bez ohledu na počet znaleckých značek/, upraví popis aukce. Přidáme poznámku: dle posouzení administrátora je známka s největší pravděpodobností padělek. Samozřejmě u známek, které jsou nekvalitně nafocené, nebo není jednoznačné zda se jedná o padělek, tuto poznámku k aukci připsat nemůžeme. Vy jako kupující, ale v takovém případě jistě požádáte prodávajícího o kvalitnější foto. Jak poznáte padělek? Nejsnadnější je pokud známku máte v ruce, a můžete si ji pod lupou prohlédnout. U fotek je to komplikovanější. Ale i zde platí znaky: nejasný tisk, neostré okraje. Zvláštní tvary písmen. Neobvyklé tenké nebo silné písmena a číslice. Neobvyklé rozměry přetisku. Popis, kde prodávající nedává záruku na pravost. Přejeme správné rozhodování při nákupu ve filatelistických aukcích. ifilatelie.cz bazar chrudim

 • 2 Filatelie, sbírání známek je to výhodná investice?

  0.00 of 0 votes

    Filatelie, sbírání známek je často označován jako koníček starších lidí. Pravdou je, že mladých sběratelů známek není tolik jako v minulosti. Počet sběratelů, ale neklesá. Otázka v tomto článku zní: může se sbírání známek vyplatit jako investice? Na začátek je nutné zopakovat pravidlo. Známky, a jakékoli sběratelské předměty podléhají zákonu o vzácnosti zboží. Pokud je něčeho málo, a je o to trvale velký zájem, pak v čase stoupá hodnota. Běžné zboží, i známky, nezískávají na hodnotě. Protože běžných známek je mnoho a má je každý. Proto ke sbírání známek přistupujte jako ke koníčku. K radosti v životě. Filatelie nebo sběratelské známky mají dlouhou historií a stále inspirují sběratele po celém světě nejen v Česku. Odhaduje se, že jeden až dva miliony lidí v Německu sbírá poštovní známky. V Česku to budou odhadem desetitisíce lidí, které známky a sbírání zajímá. Samozřejmě zde jsou i další sběratelské obory, zejména numismatika. Motivace ke sbírání známek je u jednotlivých sběratelů odlišná, ale většinou je za sbíráním opravdová vášeň pro poštovní známky. Známky cestují po celém světě, každá z nich je symbolem určité doby,´nebo místa. Tyto malé obrázky nebo poštovní razítka mají za sebou příběh a informace. Proto je filatelie oblíbeným koníčkem. Pokud mluvíme o Německu. Pro sběratele známek existuje zvláštní zájmová skupina „Bund Deutscher Philatelisten e.V.“ nebo zkrátka BDPh. Členové se scházejí v klubech, aby slyšeli různé názory, vyměnili známky nebo mluvili s podobně smýšlejícími lidmi. V rámci BDPh jsou také publikovány výzkumné a zajímavé skutečnosti a organizovány veletrhy. Filatelie v Německu není na pokraji zájmu, a nelze říci že je zaniklé. I když předseda „Karlsruhe sběratel známek z roku 1892“, Franz Lasetzky, připouští „BNN“, že o sběratelské koníčky má zájem stále méně mladých lidí. Sbírání poštovních známek jako investice Názory na filatelie jsou nejednotné, protože obvykle není jisté, zda se kolekce známek může stát výnosnou investicí a vyžaduje zvláštní odbornost a nebo ne. Zkušený sběratel známek Reinhard Küchler řekl o „Stuttgarter Nachrichten“: „Pokud například dobře znáte filatelie a pohnutky filatelistů a máte zvláštní staré německé poštovní známky, můžete s tím vydělávat také peníze. Pokud půjdu na veletrh s kolekcí Angola, byl pravděpodobně nebudu příliš úspěšný. Sbírání je hezky vypadajících známek není investicí. Nemá žádnou komerční hodnotu a je to jen koníček pro vaši radost". Sice to je velmi důležité, ale pokud mluvíme o investici, pak tento přístup vám nepřinese zhodnocení. Nicméně ve filatelii potenciál zcela jistě je. Nelze filatelii podceňovat. V dobách nízkých úrokových sazeb se mezi investory stává stále oblíbenější hmotná aktiva, jako jsou nemovitosti a suroviny, ale také šperky a vzácné známky. Vzácné a populární známky mohou dosahovat částek ve víceciferném rozsahu. V současné době nejcennější známkou na světě je „Britská Guyana 1c Magenta“ s hodnotou přibližně deset milionů amerických dolarů. Nicméně, bez znalosti trhu, investice do známek zůstává otázkou štěstí. Obecně se hodnota poválečných známek podle filatelistických katalogů snižuje, zatímco peněžní hodnota předválečných známek má tendenci se zvyšovat. Při investování do známek záleží také, zda peníze investovat do razítkovaných nebo nerazítkovaných známek. A to je otázka znalosti filatelistického trhu a pohnutky jednotlivých sběratelů.Nebo chcete-li investorů do poštovních známek. Poštovní známky se nejčastěji nakupují na aukcích, veletrzích, burzách nebo na internetu. Nákup a prodej známek a dalších sběratelských předmětů online, je v tuto chvíli nejčastější způsob obchodu.  

 • 2 Americká filatelistická společnost plánuje co dále

  0.00 of 0 votes

  Stejně jako mnoho podniků a organizací na celém světě se i americká filatelistická společnost těší na novou a možná docela jinou budoucnost. Jeho ústředí v Americkém filatelistickém centru v Bellefonte, PA, uzavřelo 16. března v reakci na celosvětové vypuknutí koronavírusu COVID-19, čímž v mnoha svých nejoblíbenějších členských službách završilo velký propad. Uzavření, které ještě více zasáhlo 22. března dalšími vládními příkazy, uzavřelo také Americkou filatelistickou výzkumnou knihovnu. Zaměstnanci APS a knihovny od té doby pracují ze vzdálených míst, ale podle výkonného ředitele Scott English se někteří zaměstnanci mohou vrátit do centrály začátkem června. Angličtina oslovila společnou schůzi správní rady APS a správců Knihovny americké filatelistické výzkumné knihovny 23. dubna, kdy se všichni účastníci zúčastnili online. Setkání bylo původně naplánováno na osobní setkání v Burlingamu v Kalifornii, jižně od San Francisca, před výstavou známek Westpex, ale tento plán byl zrušen poté, co byla výstava známek zrušena v reakci na ohnisko koronaviry. Angličtina řekla správním radám a účastnícím se členů společnosti, že APS požádala o úlevu 3. dubna v rámci federálního programu ochrany výplat. Půjčka od US Small Business Administration byla schválena 15. dubna a prostředky byly uloženy 17. dubna. Prostředky budou použity především na výplatu zaměstnanců APS a výhody, jako je zdravotní péče, a další položky. Angličtina uvedla, že předpokládal, že ne všechny půjčky budou potřeba. "Program je odpuštěný," vysvětlila angličtina, "a na základě všech omezení, která máme na peníze, které použijeme, očekáváme, že skutečně splníme očekávání odpuštění." Myslím, že jsme v dobré pozici, abychom to mohli využít ke zmírnění tlaků na rozpočet. “ Angličtina uvedla, že v současné době neexistují žádné plány na snížení počtu zaměstnanců, ale také povzbudil členy společnosti, aby zvážili darování na program APS Cares, který se používá na podporu platů zaměstnanců APS. Angličtina přezkoumala, jak společnost a knihovna fungují podle pokynu pennsylvánského guvernéra z 22. března, Toma Wolfa, aby uzavřel všechny „neživotní“ podniky. Tento řád byl prodloužen a bude pokračovat alespoň do 8. května. V důsledku toho bude do konce května pravděpodobně uzavřeno Americké filatelistické centrum, v němž sídlí sídlo společnosti a knihovna. "Jak postupujeme," řekla angličtina, "to, o čem přemýšlíme, o čem přemýšlíme, bude opravdu diktováno naší schopností udržet lidi v bezpečí v době globální pandemie, což je obrovská výzva." Byl vytvořen výbor pro back-to-business, který plánuje, jak budou operace APS obnoveny po opětovném otevření budovy. Někteří zaměstnanci budou nadále pracovat vzdáleně, zatímco jiní by mohli rozdělit svůj pracovní čas mezi Americké filatelistické centrum a domov. Podle angličtiny uzavření mělo vliv na příjmy a vyvíjelo tlak na rozpočet APS / APRL. Poté, co společnost zažila ztrátu příjmů z prodeje obvodů, znaleckých posudků a dalších oblastí, mohla společnost utrpět provozní schodek 125 000 USD „v nejhorším případě“, uvedl. Roční letní seminář APS byl zrušen na rok 2020. Účastníci, kteří již byli zaregistrováni, byli informováni a dostali možnost přijmout vrácení peněz nebo převod poplatku nebo darovat již zaplacené poplatky. Oddělení vzdělávání APS připravuje online letní seminář a podrobnosti budou k dispozici do 1. května. Známky po celých Spojených státech a po celém světě byly během posledních několika týdnů zrušeny, ale stále jsou připraveny plány na Velkou americkou výstavu známek, která bude pořádána 20. – 23. Srpna v Hartfordu v americkém APS, americká tematická asociace a americká první krycí společnost. "Spolupracujeme s kongresovým centrem a jeho zaměstnanci a místními úředníky, abychom sledovali situaci a abychom si byli vědomi všech událostí a aktualizací, ke kterým dochází ve státě Connecticut," uvedla angličtina, "a budeme pracovat na porozumění co se děje. “ Globální pandemie měla dopad na nové členské aplikace, uvedla angličtina. Doposud v roce 2020 společnost obdržela 419 žádostí o členství ve srovnání s 490 na konci dubna 2019. Angličtina uvedla, že nový členský proces se „začínal jako gangbusters“ v prvních měsících roku před úderem pandemie a podporoval všechny Členové přijímají nové členy a seznamují je s výhodami členství v APS. Angličtina připomněla představenstvu, že společnost nabízí novým členům mladším 30 let pouze 12měsíční digitální členství za pouhých 12 dolarů. Mezi služby, které jsou v současné době ovlivněny, patří angličtina, prodej okruhů a internetu, expertizace a knihovna. Zatímco některé služby se při prvním uzavření téměř zastavily, pracovníci APS se rychle mobilizovali, aby za daných okolností mohli pokračovat v poskytování služeb v co největší míře. Vrácení prodejů a plateb za známky se nyní přijímají a členové se vyzývají, aby zasílali výkazy o nákupu do APS a zasílali okruh dalším příjemcům. Angličtina však zdůraznila, že by to mělo být provedeno pouze v případě, že odesílatel má bezpečný přístup k poštovní službě Spojených států. Všechny pozdní pokuty byly prominuty do 1. června. APS přijímá nové obvody známek, ale nejsou dodávány. Šeky prodávajícím jsou aktuálně zpožděny, dokud se ústředí znovuotevře. Online obchod s razítkem APS je otevřen pro podnikání a zatímco se přijímají objednávky a zpracovávají platby, dochází k určitým zpožděním v nákupech lodní dopravy, i když ne déle než dva týdny, uvedla angličtina. Šeky prodávané prodejcům známek se také zpožďují až do opětovného otevření. Odborní pracovníci v současné době nejsou schopni vydávat certifikáty k předloženým materiálům, ale angličtina uvedla, že se snaží tento proces restartovat do dvou týdnů. Jsou povoleny nové příspěvky do expertizační divize, ale zadavatelé by si měli být vědomi, že při jejich zpracování dojde ke zpoždění. I když některé požadavky na výzkum knihoven lze řešit vzdáleně, personál knihovny v současné době na webu stále není povolen. Od 1. června jsou zpožděny poplatky za knihy. Zaměstnanci knihovny pracují vzdáleně a lze je kontaktovat e-mailem na adrese library@stamps.org. Když se podíváme do budoucnosti, angličtina stanovila reakci APS na krizi, která zahrnuje zvýšenou komunikaci a dialog se členy a hodnocení rizik prostřednictvím plánování na krátkou vzdálenost, střední a dlouhou vzdálenost. Spolu s obnovením běžných operací co nejrychleji a nejzodpovědněji se v angličtině plánuje posílit operační plány pro budoucí události a podle potřeby upravit priority společnosti do roku 2020. "Tato organizace se vrátí skrz tuto silnější, než tomu bylo před začátkem," uvedla angličtina. "Nemyslím tím, aby to znělo jako klišé: slibuji ti, že je to pravda." Nejprve však musíme reagovat a nereagovat, což znamená, že se nemůžeme posadit a čekat, až k nám svět přijde - musíme jít do světa. “

 • 2 Nedávejte mince do mikrovlnky

  0.00 of 0 votes

  Mince a numismatika Na rozdíl od všeobecného přesvědčení můžete do mikrovlnné trouby vložit kov nebo sběratelské mince. Nedojde k výbuchu nebo vznícení trouby. To však neznamená, že je to bezpečné. original článek: http://coinsblog.ws/ pozn: nezkoušel jsem a nejsem si jistý funkčností ani rizikem Chcete prodat nebo koupit mince či bankovky? Navštivte aukční web a bazar mTrh.cz. Mikrovlny pracují střílením elektronů na cokoli, co najdou. Elektrony vytvářejí tření při průchodu povrchy a vytvářejí teplo. Tyto elektrony nemohou procházet kovovým povrchem. Při pokusu o mikrovlnný kov uvidíte jiskry, jak elektrony přeskočí kovový povrch. Někteří kuchaři objevili způsoby, jak pomocí hliníkové fólie nasměrovat elektrony k použití přeskakujících elektronů k přidání dalšího tepla do jedné oblasti jídla. V rámci procesu se elektrony zrychlí, než najdou místo, kam jít. Další technikou je pokrýt oblasti, aby se reakce minimalizovala. Bez ohledu na to, jak se snažíte řídit tok elektronů, nejedná se o jednoduchou operaci. Volný elektron vypadá, že se spojí s atomem, který má více protonů než elektrony, zní to zmateně. Pokud nemáte základy chemie, pak se přes tuto větu nedostanete. Tato základní vědecká hodina má pomoci vysvětlit, proč nechcete mince a bankovky dávat do mikrovlnky. Možná jste slyšeli, že použití mikrovlnné trouby by pomohlo zabít virus COVID-19. Některý výzkum říká, že je to věrohodné. Ovšem v tomto případě spíše vyhrává snaha o sledovanost a čtenost  článku. Mikrovlnka, i když není nejvhodnější přístroj, tak ji využíváme k ohřátí studeného jídla. Pokud jídlo ohřejete na teplotu vyšší než 60 ° C, zabijete většinu patogenů. Ale co se stane, když vložíte peníze do mikrovlnné trouby? To bude hořet! Bankovky nejsou klasický papír. Většina bankovek má ochranný pásek. Ten na kterém je napsaná hodnota bankovky. Tento kovový pásek je tenká kovová stuha zabudovaná do měnového papíru. Držte měnu až na světlo a řekne vám, jaká by měla být nominální hodnota. U bankovky 500 Kč je to širší pás s výrazným vzhledem. Když dáte peníze do mikrovlnky, elektrony udeří do kovového pásku, zvednou rychlost a hledají místo k přistání. Dalším nejměkčím materiálem je měnový papír kolem bezpečnostního pásku. Zvýšení tření na měnovém papíru způsobí, že papír shoří. Přemýšlejte o tom takto: na několik sekund třete ruce o sebe. Budete cítit, jak se vaše pokožka začíná zahřívat. Nyní třete rukama rychleji. Představte si že rukama třete rychlostí, kterou letěl elektron, a takové tření logicky spálí vaše ruce. To se děje s papírem. ČIŠTĚNÍ PENĚZ Nejprve, pokud pracujete se sběratelskými předměty, NEČISTĚTE VAŠE MINCE A BANKOVKY! Čištění sběratelských mincí, měny, žetonů a medailí sníží jejich sběratelskou hodnotu. Prostě to nedělejte! Existuje mnoho způsobů, jak můžete vyčistit běžné mince z oběhu. Můžete je otřít dezinfekčním prostředkem, něco s alkoholem nebo použít extra domácí utěrky, které obsahují alkohol a amonium chlorid (tuto chemikálii obsahují ubrousky bez bělidla a Lyson). Další metodou je mytí mincí pomocí teplé vody a čisticího prostředku na nádobí. Když si perete kalhoty, nechte mince v kapse. Jediným problémem s praním mincí oblečením je jejich poztrácení, a riziko zničení pračky. Další metodou je použití ultrafialového (UV) světla. UV světlo je rozděleno do tří kategorií v závislosti na vlnové délce. UV-A je nejdelší vlnová délka. UV-B je považována za střední vlnovou délku. UV-C je nejkratší vlnová délka. Je také nejsmrtelnější.Krátká vlnová délka UV-C světla pronikne buněčnými stěnami a zabije DNA uvnitř buněk. My jsme chráněni před slunečním UV-C světlem ozonovou vrstvou zemské atmosféry. Zničením ozonové vrstvy ale necháme sluneční světlo UV-C pronikat do atmosféry a likvidujeme se , a ničíme si kůži a bunky, zejména na kůži. To zvyšuje riziko rakoviny kůže. Zatímco UV-C mění vaši DNA tak, aby vytvořila rakovinu, zabíjí také ostatní bakterie pomocí stejných vlastností ke změně její DNA. Můžete si koupit žárovky, které generují UV-C světlo. Pokud však vytvoříte dezinfekční stanici UV-C, buďte opatrní. Náhodně svítící UV-C světlo způsobí poškození pokožky horší než solárium. Solárium mísí spektrum UV světla a filtruje většinu UV-C světla. Ale vyhrazené UV-C světlo není pro vaše tělo dobré. Protože UV-C světlo negeneruje velké množství tepla, můžete vytvořit uzavřenou dezinfekční stanici s použitím téměř jakéhokoli materiálu. Jedním příkladem je vytvoření krabice pomocí plakátové desky s okraji utěsněnými lepicí páskou. Vyřízněte otvor v horní části pro světlo a pak jej utěsněte lepicí páskou. Vložte své mince do krabice a nechte působit 15 minut. Pokud investujete trochu více peněz, můžete si koupit časovač. Nastavte čas, za který má světlo v místnosti zhasnout.  Tím jednoduše zajistíte, že nikdo nevstoupí do místnosti po do dobu , kdy budete čistit mince. Aby jste se nevystavovali UV-C záření. Existují komerčně vyráběná zařízení vyráběná s uzavřenými komorami a časovači. A konečně, pokud chcete nejbezpečnější způsob, jak vaše mince čistit , vložte je do plastového sáčku, který těsní. Zavřete sáček. Nechte ho ale asi palec neuzavřený. Pak nechte sáček ležet na slunném místě asi 24 hodin. Přirozené UV-C světlo čistí peníze. Až budete připraveni, vyjměte mince a sáček  vyhoďte. Pro další kolo použijte čistý sáček.  

 • 2 Filatelie: Průvodce pro sbírání poštovních známek

  • by Blog
  • 24-04-2020
  0.00 of 0 votes

  Poštovní známky jsou miniaturní umělecká díla - barevná, dobře navržená a skvěle vytištěná. Některé poštovní známky jsou vydané k připomenutí slavných lidi a události; jiné známky ukazují zvířata a ptáky, ryby a květiny, železnice, lodě a letadla, budovy a mosty, erby a vlajky, úspěchy ve vesmíru a ve sportu. Sbírání známek pomáhá i vzdělání /zejména dětí/. Sbíráním se učí zeměpis. Jedná se o praktický způsob učení se zeměpisu a historii, politice a náboženství a každodennímu způsobu života v různých částech světa. A vyvolává zájem o cizí země a známé osobnosti. Než si koupíte jedinou poštovní známku: rozmyslete si jakým směrem ve filatelii se chcete vydat.Filatelie - oborů sbírání poštovních známek je velké množství. V každém případě objevíte obrovské množství a rozmanitost vydaných známek, poštovních raítek, chybotisků a variant zoubkování.  Procházejte katalogem známek, navštěvujte internetové stránky a aukce prodejců, navštivte obchody a prohlédněte si známky na výstavách a sběratelských veletrzích. Tímto způsobem poznáte možnosti sbírání známek. Filatelie: Jak začít sbírat - Začněte se sbíráním poštovních známek Obvyklou radou je koupit největší balíček poštovních a jiných známek, které si můžete dovolit. Můžete také sbírat známky prostřednictvím přátel a rodiny v zahraničí, ze starých dopisů. Pokud máte velké štěstí, že jste zdědili soubor alb od příbuzného filatelisty, použijte jej jako základ pro svoji větší sbírku. Tip pro odborníky: Sbírku uložte do alba ze správného materiálu / kyselé listy ničí časem barvu/, aby vaše známky zůstaly v pořádku a v dobrém stavu. Rozhodněte si, jaké známky chcete sbírat Známky, které časem nasbíráte, budou mít různý stav. Ať už kupujete sbírky nebo balíčky, získáte známky běžné a krásné ale bez větší hodnoty. Podíl známek bez větší ceny bude větší :). Jakmile nasbíráte určité větší množství známek rozhodněte se jak dále pokračovat. Bude sbírat známky podle zemí, nebo podle období, nebo poštovní razítka? Nebo vás více zajímají osobnost, nebo fauna a flora. Směr sbírání je čistě na vašem zájmu, prostě co se vám líbí více. Pokud to se sbíráním známek myslíte vážně, pak zcela jistě potřebujete katalog a měli by jste jít směrem aby vaše sbírka byla soudržná a dával smysl - měla systém. Použité známky měly poštovní, telegrafické nebo fiskální použití a byly odpovídajícím způsobem potvrzeny/ orazítkovány. Obvykle jsou levnější a snáze je získáte.  Nepoužité známky nebyly v poštovním provozu použity, a proto nejsou označeny razítkem ani jinak poškozeny. Měli by mít původní lep tak, jak ji vydává poštovní úřad, i když stopy na lepu jsou obvyklé. Důvodem je lepení do alba. Pozor pokud je známka nepoužita v provozu neznamená to, že má větší cenu. Cena - hodnota známky se určuje dle vzácnosti, tak jako u každého jiného sběratelského předmětu. Čím méně vydaných kusů, nebo čím méně použitých kusů poštovním úřadem, tím je známka cennější.  Použité známky jsou orazítkované. Vhodnější pro zařazení do filatelistické sbírky jsou známky s jasným otiskem razítka, s ostrým vykreslením. Rozmazaná nebo nedotisknutá razítka nemají takovou hodnotu, protože nejsou jednoduše čitelná. Na známce nepůsobí hezky. Některá razítka, zejména rané typy (před rokem 1920) z vojenských táborů, železničních stanic a lodí atd., jsou často cennější než razítka z poštovních úřadů. zejména pokud jsou neporušená a hezky čitelná, a na původním dopise.  Důležitá poznámka: Dávejte pozor, abyste nezakládali známky ve spěchu. Je vhodnější pracovat v klidu a systematicky. Později můžete přejít na sbírání známek určité země nebo skupiny zemí, kde pro vytvoření jádra sbírky mohou být zapotřebí i obyčejné známky a přehledné třídění vám pomůže známky k sobě správně přiřadit. Popisujte listy, nebo jinak značte alba/listy pro snadnou přehlednost: poštovní známky Katalog známek je ceníkem prodejce známek a je nejdůležitějším referenčním materiálem pro sběratele. Poskytuje úplné a podrobné seznamy všech poštovních známek vydávaných každou zemí na světě od nejranějších dnů.  Sběratelé používají katalogy k posouzení, zda lze sestavu/ sbírku dokončit a nebo jak by měla být uspořádána razítka v albu. Pomáhá také seznámit se s variantami známek - například barvami a zoubkováním, a také odbornou terminologií.  Nejužitečnějším katalogem pro začátečníky je zjednodušený katalog známek světa Stanley Gibbons, publikovaný v šesti svazcích. Země v jsou v katalogu uspořádány v abecedním pořadí, od Abú Dhabí po Zululand.  Pro ty, jejichž sběratelská oblast je omezenější, existují také zjednodušené katalogy podle jednotlivých států. Například zjednodušené katalogy západní Evropy.  Například: katalog známek Commonwealth and British Empire Stamp Catalog 1840–1952 obsahuje všechna razítka této oblasti od nejstarších až po konec panování George VI.  Filatelie: pomůcky při sbírání známek Pinzeta Pinzeta je důležitá pomůcka - většinou vyrobena ze světlého, pokoveného kovu se štíhlými, zploštěnými hroty nebo „rýčovými“ konci, což umožňuje rychle a jistě sbírat a třídit známky. S trochou praxe je pinzeta snadno ovladatelná. Lupa Známky jsou o detailu, o drobnostech, známky jsou rozměrově malé. Proto je lupa důležitý pomocník při sbírání poštovních známek. Na známce můžete vidět čáry nebo řezy, které tvoří portrét nebo scénu, nebo si můžete prohlédnout kvalitu a zvláštnosti dalších tiskových procesů - odstupňované „tečky“ hlubotisku nebo hladké voštinové pozadí litografických razítek.  Bude pro vás výzvou a potěšením hledání chyb a poddruhů, kdy rozdíly jsou vidět pouze pod lupou. Jakmile váš zájem postoupí, zkoumání nedostatků známek vás naučí dalším filatelistickým pojmům. Následující pomůcky vám pomohou: Měření perforace poštovní známky: zoubkoměr Měřidlo perforace měří počet perforací v rozsahu 2 centimetrů. Perforace jsou „zuby“ a jejich rozměry se liší podle typu použitého děrovacího stroje. Horní a dolní část „perforace" známky se často liší od okrajů na stranách a měření se pohybuje od 7 (velké otvory) do přibližně 18 (malé otvory). Detektory vodoznaku Hlavním nástrojem pro detekci vodoznaků známek je lidské oko! Vodoznak je prostě ztenčení papíru ve formě dopisů nebo znaku, jako je koruna, a obvykle to lze vidět, když je známka prohlížena proti světlu, které skrz něj prochází, nebo je-li známka umístěna lícem dolů na tmavý - nejlépe černý - povrch, pamatujte si, že vodoznak je při pohledu zepředu známky orientován „správným směrem“ a při pohledu zezadu naopak. Pokud je známo, že na určitém razítku existuje vodoznak a stále ještě není viditelný, musíme použít jiné pomůcky. Zatřiďte nasbírané známky do sběratelského alba: nasbírali jste poštovní známky, vybrali jste nejkrásnější stav razítek, rozhodli jste se jakou oblast chcete sbírat, přečetli si informace o své oblasti nebo tématu, identifikovali jste razítka a varianty známek. Nyní je čas vytvořit atraktivní zobrazení vašich položek - založte je do správného alba. V závislosti na tom, co jste se rozhodli sbírat, pečlivě vyberte vhodnou velikost alba. Nevybírejte velké album, pokud nemáte velkou sbírku nebo nepředpokládáte, že si koupíte mnohem více známek. Vaše stávající známky budou na listě dále od sebe a dodají vaší sbírce ten správný vzhled. Alba lze zakoupit rychle svázaná (jako kniha) nebo jako pořadač s doprovodnými volnými listy. Velkou výhodou systému volných listů je to, že listy lze uspořádat - a podle potřeby přidat další listy. Alba svázané jako kniha mají pro zatřídění známek připravené místo / stačí známku zasunout. Pokud se rozhodnete pro volné albové listy, máte výhodu že se vydávají podle ročníků známek. Pro každou známku je již vyhrazené míst a slouží jako jednoduchý katalog. Hned vidíte jaká známka vám chybí do kompletace ročníku. Toto je první článek blogu a je více než kostrbatý. Pokud věřítem že máte zajímavé téma a chcete publikovat článek, napište. Přidělíme vám přístup.


facebook Filatelie follow button

Domů

Copyright © 2020 iFilatelie.cz