iFilatelie.cz Československé známky

Padělky známek

Pokud Vás některá z vystavených známek zaujme, kontaktujte mě. Domluvíme se na ceně nebo na výměně za známku, kterou mi nabídnete. To lze provést formulářem na stránce kontakt. Známky jsou čisté nebo po nálepce.

Zakoupením známky souhlasíte s podmínkami při koupi padělku. Známky kupujete s vědomím, že se jedná o padělek. Známku nebudete nikdy vydávat za pravou, a nebudete zamlčovat před další osobou nebo osobami, že se jedná o padělek. Známku kupujete za účelem své vlastní potřeby. Tedy nekupujete známku za účelem dalšího prodeje. Pokud známku předáváte další osobě, výslovně upozorníte na stav známky, tedy že se jedná o padělek. Tuto osobu poučíte, že tuto známku nelze nikdy vydávat za pravou. Známku nebudete jakýmkoli způsobem dále upravovat. Děkuji.

Vyhrazuji si právo neprodat nebo nevyměnit známku osobě, která dle mého názoru může porušit některou z podmínek pro koupi padělku.


mtrh aukce